Как правильно выбрать частный детский сад
Рейтинг
5

Заведение дошкольного образования обязательно должно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности

Как правильно выбрать частный детский сад

Заведение дошкольного образования - это то место, где ребенок впервые остается без родителей и родных людей, которых он знал и к которым привык. В заведении дошкольного образования ребенок должен не только развиваться, приобретая знания, навыки социализации, но и чувствовать себя в безопасности и комфортно, вовремя и качественно питаться, чередовать умственную и двигательную активности и отдых. А все это зависит от многих факторов. Офис образовательного омбудсмена подготовил материал о том, на что стоит обращать внимание родителям, которые решили записать ребенка в частное заведение дошкольного образования.

Наявність ліцензії

Заклад дошкільної освіти обов’язково повинен мати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (пункт 5 Положення «Про заклад дошкільної освіти»).

У цьому документі має зазначатися саме та адреса, за якою перебувають діти. Якщо це філія, а в ліцензії вказана інша адреса, то цей документ не стосується цього приміщення та території, і це означає, що ви перебуваєте в підпільному закладі освіти. Ліцензія повинна бути для кожного окремого приміщення.

Ліцензування освітньої діяльності здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (п.5 Переліку органів ліцензування).

Ліцензія видається лише за наявності матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, відповідного забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

Якщо дитячий садок працює без ліцензії

На жаль, досить поширена картина, коли дошкільні заклади приватної форми власності працюють без ліцензії. У такому разі відповідальність за життя та здоров’я дитини під час перебування у такому закладі повністю несуть батьки.

Адже були неодноразові травмування та нещасні випадки дітей у таких закладах, а довести вину закладу чи окремого працівника практично неможливо.

Також наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності передбачає наявність відповідних умов, документів про педагогічну освіту в працівників, своєчасного проходження ними медичного огляду.

Оновлений Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів значно спростив вимоги до створення закладів дошкільної освіти всіх форм власності, у тому числі в житлових та нежитлових приміщеннях. Тому отримання такої ліцензії не повинно бути проблемним.

Освітня програма

Як і державні та комунальні заклади дошкільної освіти, приватний дитсадок обов’язково має виконувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти — державного стандарту, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, й умови їх досягнення. Досягнути визначених Базовим компонентом результатів навчання дозволяє освітня програма (стаття 22, розділ 4 Закону України «Про дошкільну освіту».

Тому, обираючи заклад освіти, поцікавтеся та ознайомтеся на сайті закладу або в його керівника, які освітні програми є в цьому закладі та що вони передбачають. Адже освітня програма розробляється та схвалюється саме педагогічною радою закладу дошкільної освіти, а затверджує її керівник.

Освітня програма повинна містити, зокрема, обсяг навантаження та очікувані результати навчання, перелік, зміст, тривалість предметів, які вивчатиме дитина тощо (частина 2 статті 23 розділу 4 Закону України «Про дошкільну освіту».

Із новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти (державного стандарту дошкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 12 січня 2021 р. №33 можна ознайомитися тут.

Наповнюваність груп

Запитайте в керівника закладу дошкільної освіти, скільки дітей вже навчається у групі, що відповідає віку вашої дитини. Відповідно до частини 2 статті 14 розділу 2 Закону України «Про дошкільну освіту» наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти не має перевищувати:

  • 10 осіб — для дітей віком до одного року;
  • 15 осіб — для дітей віком від одного до трьох років;
  • 20 осіб — для дітей віком від трьох до шести (семи) років;
  • 15 осіб — у різновікових групах;
  • 10 осіб — з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей у закладі;
  • 15 осіб — в оздоровчий період;
  • в інклюзивних групах — не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Але водночас засновник дитсадка може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.

Кадрове забезпечення

Важливо звернути увагу на кваліфікацію та поведінку працівників закладу дошкільної освіти, насамперед вихователя. Адже це людина, яка безпосередньо працюватиме з вашою дитиною. Вихователь має ставитися до дитини з повагою, враховувати особливості її розвитку, зміцнювати фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини, надавати знання та робити перебування дитини в закладі освіти затишним та безпечним, аби дитина прожила своє дошкільне дитинство щасливо. Такі цінності дошкільної освіти визначає новий Базовий компонент дошкільної освіти.

Педагогічним працівником закладу дошкільної освіти має бути людина з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки (частина 1 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту). Запитайте керівника закладу або подивіться на сайті закладу, яку освіту має педагогічний працівник, що працюватиме з дитиною, як давно він працює в закладі освіти.

Якість харчування

Звертаємо увагу батьків, якщо ви обираєте приватний заклад дошкільної освіти, харчування в такому закладі організовують безпосередньо власники та керівник закладу (пункт 3 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»). А контролюють якість харчування в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності засновники цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою (пункт 4 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Меню має враховувати особливі дієтичні потреби дітей (якщо такі є), відповідати принципам здорового харчування та натурального набору продуктів (пункт 21 Положення про заклад дошкільної освіти. Докладніше ознайомитися з вимогами до меню для дошкільнят можна, зокрема, в таких документах за посиланнями:

  • Додатки 1, 2, 3 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
  • Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116. Запитайте керівника закладу, з яких продуктів зазвичай складається харчове меню для дошкільників у їхньому закладі, яка частота харчування дітей, яка вартість харчування.

Медичне обслуговування

Як і в державних та комунальних закладах дошкільної освіти, у приватних закладах також має забезпечуватися постійне безоплатне медичне обслуговування дітей. Це обслуговування здійснюють медичні працівники, що входять до штату закладу, або відповідних закладів охорони здоров’я (частина 2 стаття 34 Закону України «Про дошкільну освіту». Також дітям можуть надаватися додаткові платні медичні послуги. Вони мають бути прописані в договорі між приватним закладом дошкільної освіти та батьками.

Незалежно від підпорядкування і форми власності закладів, органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із органами управління освітою контролюють дотримання санітарного законодавства в закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їхнього здоров’я, відповідають за дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти (частина 3 стаття 34 розділу 6 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Медичні працівники мають відстежувати стан здоров’я дитини, контролювати виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медоглядів дітей, надавати домедичну допомогу в невідкладному стані, інформувати батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) (пункт 22 Положення про заклад дошкільної освіти).

Також у закладі дошкільної освіти має бути приміщення і забезпечуватися належні умови для роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів (пункт 22 Положення про заклад дошкільної освіти). Запитайте в керівника приватно закладу, чи є у закладі дошкільної освіти медичний працівник, чи є приміщення для проведення лікувально-профілактичних заходів, чи відбувається медичне обслуговування дітей та щорічні медичні огляди.

Із Порядком медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826, можна ознайомитися тут.

По материалам Офиса образовательного омбудсмена.

Оцените публикацию
Рейтинг статьи: 5 из 5 на основе 1 оценки.

Развитие ребенка
26.02.2021

iHerb
Генераторы практических заданий
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментарования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев


Поздравляем, Вы подписаны! Получите письмо и активируйте рассылку